FASADY

 ALUHAUS

 WALL

Fasada przeznaczona do wykonywania zabudowy, wszelkiego rodzaju lekkich ścian osłonowych, dużych przeszklonych płaszczyzn, a także struktur przestrzennych. Kształt słupów i rygli pozwala na estetyczne budowanie fasad z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemami okienno-drzwiowymi
ALUHAUS 75, ALUHAUS 90.