W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i jakością powietrza, inicjatywy takie jak program „Czyste Powietrze” zyskują na znaczeniu, oferując nam  nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. W 2024 roku program ten wchodzi w decydującą fazę, umożliwiając właścicielom domów uzyskanie dofinansowania na inwestycje w energooszczędne i proekologiczne rozwiązania. Jakie są kluczowe założenia programu i na jaką wysokość wsparcia finansowego możemy liczyć? Zapraszamy do lektury naszego przewodnika, który rozwieje  wątpliwości i pomoże skorzystać z dostępnych możliwości.

Spis treści

 1. Czym jest program „Czyste Powietrze” i kto może z niego skorzystać?
 2. Kto może skorzystać z dofinansowania?
 3. Na jakie dofinansowanie możemy liczyć w 2024?
 4. Jak aplikować – krok po kroku?
 5. Na jakie okna możemy dostać dofinansowanie?
 6. Zmiany w programie od kwietnia 2024

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa rządowa, mająca na celu znaczącą poprawę jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych w zakresie wymiany starych, nieefektywnych systemów ogrzewania i przeprowadzenia kompleksowych działań termomodernizacyjnych. Program ten został zaprojektowany, aby stawić czoła problemowi niskiej emisji, który jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w wielu regionach kraju. Program oferuje nam dofinansowanie na zakup i montaż nowoczesnych, ekologicznych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, kotły na biomasę, czy systemy solarnych paneli fotowoltaicznych, a także na działania zwiększające efektywność energetyczną budynków, w tym izolację cieplną ścian, dachu, wymianę okien i drzwi na energooszczędne modele. „Czyste Powietrze” to krok w stronę zdrowszej przyszłości, w której czyste, wolne od smogu powietrze nie jest luksusem, a standardem dla wszystkich Polaków.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację, wymienić stare systemy ogrzewania na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, lub zainstalować odnawialne źródła energii. Program oferuje dotacje oraz pożyczki na korzystnych warunkach, umożliwiając nam realizację projektów, które nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również generują oszczędności dla naszego budżetu. Dzięki temu inicjatywa ta odgrywa kluczową rolę w walce ze smogiem.

Termomodernizacja domu

Na jakie dofinansowanie możemy liczyć w 2024?

W ramach programu „Czyste Powietrze” zdefiniowano trzy kategorie uprawnień do uzyskania wsparcia finansowego:

 • Pierwszy próg dofinansowania: Kryterium dochodowe określa, że dochód aplikującego nie może przekraczać 135 tys. zł rocznie. Analizowany jest wyłącznie dochód wnioskującego, bez uwzględnienia pozostałych członków rodziny. Najwyższa możliwa dotacja na kompleksową termomodernizację, wliczając w to wymianę okien, wynosi 66 tys. zł. W przypadku wymiany okien, dofinansowanie może pokryć do 40% faktycznie poniesionych wydatków.
 • Drugi próg dofinansowania: Dla gospodarstw wieloosobowych limit dochodu na osobę miesięcznie ustalono na 1 894 zł, a dla osób żyjących samotnie – na 2 651 zł. Osiągając te wartości, można liczyć na dotację do 99 tys. zł za realizację termomodernizacji, w tym wymianę okien, z możliwością pokrycia nawet 70% kosztów wymiany okien.
 • Trzeci próg dofinansowania: Najbardziej korzystna opcja, skierowana do osób o najniższych dochodach, gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 1 090 zł miesięcznie w gospodarstwach wieloosobowych i 1 526 zł w jednoosobowych. W takim przypadku, maksymalna kwota wsparcia to 135 tys. zł na całościową termomodernizację, w tym wymianę okien, z możliwością uzyskania 100% dofinansowania na wymianę okien.

Osoby z najmniejszymi dochodami mają szansę na uzyskanie całkowitego pokrycia kosztów kompleksowej termomodernizacji ich domów, w tym bezkosztowej wymiany okien.

Jak aplikować – krok po kroku?

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze 2024”, musimy przejść przez kilka etapów aplikacyjnych. Poniżej przedstawiamy  krok po kroku, jak skutecznie złożyć wniosek:

 • Sprawdzenie kwalifikowalności: Przed przystąpieniem do składania wniosku, upewnijmy się, że spełniamy wszystkie kryteria kwalifikacyjne programu, takie jak własność nieruchomości, planowana inwestycja, czy dochód gospodarstwa domowego.
 • Zapoznanie się z dokumentacją: Pobierzmy i dokładnie przeanalizujmy wymagane formularze oraz dokumenty z oficjalnej strony programu „Czyste Powietrze” lub odwiedźmy lokalny punkt konsultacyjny.
 • Przygotowanie dokumentacji: Zgromadźmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym faktury, kosztorysy, plany modernizacji oraz dowody własności nieruchomości. Warto również przygotować audyt energetyczny budynku, jeśli jest wymagany dla wybranego rodzaju dofinansowania.
 • Wypełnienie wniosku: Uważnie wypełnijmy wniosek, pamiętając o dołączeniu wszystkich potrzebnych załączników. Ważne jest dokładne opisanie planowanej inwestycji oraz spodziewanych korzyści energetycznych i ekologicznych.
 • Złożenie wniosku: Wnioski możemy składać elektronicznie przez platformę internetową programu lub osobiście w wyznaczonych punktach. 
 • Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku, musimy uzbroić się w cierpliwość. Proces oceny wniosków może zająć kilka tygodni. W tym czasie możemy zostać  poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów.
 • Realizacja projektu i rozliczenie: Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, możemy przystąpić do realizacji projektu. Pamiętajmy, aby zachować wszystkie faktury i dokumentację związaną z wykonaniem prac, gdyż będą one potrzebne do rozliczenia dofinansowania.

Przejście przez te etapy krok po kroku przybliży nas do celu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej naszego domu i przyczynienie się do walki ze smogiem.

Na jakie okna możemy dostać dofinansowanie ?

W ramach programu „Czyste Powietrze 2024”, dofinansowanie możemy uzyskać na wymianę starych okien na nowe, charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną. Dotacja obejmuje okna posiadające współczynnik przenikania ciepła Uw nie wyższy niż 1,1 W/(m²K), co oznacza, że są to produkty zapewniające nam bardzo dobrą izolację termiczną. Dofinansowanie jest dostępne zarówno na okna PVC, jak i na te wykonane z drewna czy aluminium, pod warunkiem, że spełniają one określone kryteria efektywności energetycznej. Celem tego wsparcia jest nie tylko redukcja strat ciepła w naszych domach i mieszkaniach, ale również przyczynienie się do obniżenia zapotrzebowania na energię, co przekłada się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Warto zaznaczyć, że kwota dofinansowania może zależeć od rodzaju inwestycji i dostępnych środków w ramach programu, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi przed dokonaniem wyboru okien.

renowacja domu - wymiana okien

Zmiany w programie od kwietnia 2024

Od kwietnia 2024 roku, Program „Czyste Powietrze” przechodzi serię istotnych zmian, mających na celu jeszcze skuteczniejsze wspieranie gospodarstw domowych w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Oto główne modyfikacje:

 • Zwiększenie Dotacji: Dostrzegając potrzebę bardziej elastycznego wsparcia, program znacząco podnosi pułap dostępnych dotacji na wymianę starych źródeł ogrzewania oraz termomodernizację.
 • Rozszerzenie Katalogu Urządzeń: Wprowadzona zostaje aktualizacja listy urządzeń kwalifikujących się do wsparcia, uwzględniając najnowsze technologie proekologiczne, takie jak pompy ciepła nowej generacji czy zaawansowane systemy fotowoltaiczne.
 • Uproszczenie Procedur: Aby ułatwić dostęp do środków, program znacznie upraszcza procedury aplikacyjne, minimalizując biurokrację i przyspieszając proces wypłaty środków.
 • Wsparcie Doradcze: Rozszerzona zostaje oferta bezpłatnego doradztwa energetycznego, pomocnego w wyborze optymalnych rozwiązań dla konkretnych potrzeb naszych gospodarstw domowych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym zakresem wsparcia oraz szczegółowymi informacjami na temat aplikowania poprzez oficjalną stronę Programu „Czyste Powietrze”.

Poznaj modele okien aluminiowych Aluhaus >> lub znajdź najbliższy salon Aluhaus >>

 

O autorze: Eksperci Aluhaus

Autorzy Aluhaus to zespół osób, które dostarczają ciekawe oraz merytoryczne artykuły na stronę. Nasi eksperci wspierani są przez inżynierów produktu oraz technologów.

Skontaktuj się z nami

Skonsultuj swój projekt lub zadaj pytanie dotyczące produktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Oknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, zapewnienia najwyższych standardów obsługi oraz w celu kierowania do Państwa treści marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na ich otrzymywanie.  Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących Państwu prawach W celu obsługi Państwa zapytania i przygotowania oferty, Państwa dane osobowe podane w ramach formularza zostaną przekazane wybranemu partnerowi handlowemu Oknoplast.
Przesłanie formularza oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na kontakt za pomocą e-mail lub telefonu w celu obsługi Państwa zapytania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania na adres: privacy@oknoplast.com.pl*Pola wymagane